Hoe heette de Franse econoom die als eerste het economisch proces verdeelde in productie?

Hoe heette de Franse econoom die als eerste het economisch proces verdeelde in productie?

Thomas Piketty is deze week in Nederland op verzoek van de Tweede Kamer. De Franse econoom is inmiddels niet meer weg te denken uit nationale én internationale media dankzij zijn studie naar ongelijkheid.

Wat is het Keynesiaans model?

Het Keynesiaanse model is gebaseerd op anticyclisch conjunctuurbeleid. Zo een soort beleid betekent dat het beleid van de overheid recht tegen de conjunctuur in gaat. Met andere woorden: bij een laagconjunctuur moeten de overheidsbestedingen omhoog, en bij een hoogconjunctuur moeten de overheidsbestedingen omlaag.

Wie heeft de economie bedacht?

De vader van de economie is Adam Smith. Zijn boek An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations uit 1776 is het begin voor de economie als wetenschappelijke discipline. Anderen hebben zijn werk verder uitgewerkt. Het grote moment in de geschiedenis van de economie is de eerste industriële revolutie.

Hoe heette de Franse econoom die als eerste het economisch proces verdeelde in productie distributie en consumptie puzzel?

Thomas Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom gespecialiseerd in het thema economische ongelijkheid vanuit een historisch en statistisch oogpunt.

Wat is micro en macro economie?

De macro-economie is de tegenhanger van de micro-economie, die zich primair op de acties van individuele agenten richt (zoals individuele bedrijven en consumenten) en probeert te verklaren hoe hun gedrag de prijzen en hoeveelheden in specifieke markten determineert. De macro-economie is een breed vakgebied.

Wat is de klassieke theorie?

De klassieke theorie door de onderlinge concurrentie bedrijven geen woekerwinsten maken