Hoe kom je aan de titel professor?

Hoe kom je aan de titel professor?

Professor is de aanspreektitel voor een hoogleraar op een universiteit. Het wordt afgekort naar prof. Professor is geen titel die je krijgt na het afronden van een opleiding in het hoger onderwijs, zoals Bachelor of Science, Master of Arts, meester, ingenieur of doctor.

Hoe kan je een professor worden?

De snelste weg om naar de universiteit te gaan is het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Na drie jaar universiteit, kun je een master doen, dat betekent dat je nog één of twee jaar studeert om je diploma te halen. Heb je eenmaal je master, dan kun je gaan promoveren.

Kan iedereen professor worden?

De titel professor geniet noch in België noch in Nederland overigens wettelijke bescherming