Hoe kom je achter iemands burgerlijke staat?

Hoe kom je achter iemands burgerlijke staat?

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beƫindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Is het huwelijksregister openbaar?

Het huwelijks goederenregister is een openbaar register. Huwelijksvoorwaarden moeten worden geregistreerd bij het openbare huwelijksgoederenregister. Die inschrijving is echter niet verplicht voor de geldigheid van huwelijksvoorwaarden tussen echtgenoten.

Waar kan ik mijn huwelijkse voorwaarden vinden?

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken tussen u en uw partner over de verdeling van uw bezittingen en inkomen. U kunt een afschrift (kopie) van de voorwaarden opvragen bij de rechtbank waar ze ingeschreven zijn.

Hoe kom ik erachter wanneer ik gescheiden ben?

Reacties. Een scheiding is officieel zodra deze is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd bent. Daar kun je dus de officiƫle datum opvragen.

Kan ik ergens zien of iemand getrouwd is?

U zoekt in het huwelijksgoederenregister via de website Rechtspraak.nl. De gegevens zijn gratis te bekijken.

Is het getrouwd of getrouwd?

Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in stijl. Zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Wij zijn al zeventien jaar gelukkig getrouwd.

Welke archieven zijn openbaar?

Alle informatie die is overgebracht naar het Nationaal Archief en lokale en regionale archieven is in principe openbaar. Veel archiefdiensten hebben online overzichten van de informatie die zij bewaren. Sommige documenten kunnen mensen downloaden, voor andere kunnen zij terecht in de studiezaal van het archief.

Hoe vaak mag je trouwen met dezelfde persoon?

Je mag twee keer trouwen met dezelfde persoon.

Is mijn scheiding ingeschreven?

Een scheiding is definitief als deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het huwelijk is gesloten. Dat kan nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken: de uitspraak van de rechter waarbij de scheiding wordt uitgesproken heet de echtscheidingsbeschikking.

Wat is mijn huwelijkse staat?

Burgerlijke staat is de formele positie van een persoon voor de wet. Het heeft betrekking op het wettelijk huwelijk, geregistreerd partnerschap, het feit of je meerderjarig of minderjarig bent en of je al dan niet onder curatele staat.