Hoe laat uitslag examen 2022?

Hoe laat uitslag examen 2022?

Wanneer / hoe laat is de examenuitslag 2022? Voor vmbo (algemeen), havo en vwo: De examenuitslag van het eerste tijdvak is op op woensdag 8 juni 2022 (voor vmbo beroepsgericht) en donderdag 9 juni 2022 (voor vmbo algemeen, havo en vwo). Om 08:00 uur worden de normeringen bekendgemaakt.

Hoe laat uitslag herexamen?

De uitslag van de herexamens van tijdvak 2 wordt bekendgemaakt op vrijdag 1 juli 2022 om 08.00 uur. De uitslag van tijdvak 3 wordt bekendgemaakt op donderdag 14 juli om 8.00 uur. Dan weet je of je bent geslaagd.

Hoe laat uitslag 2e tijdvak?

Uitslag 2e en 3e tijdvak De uitslagen van de aangewezen vakken uit het 2e tijdvak staan uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 om 10.00 uur op Mijn DUO. De uitslagen van de aangewezen vakken uit het 3e tijdvak staan uiterlijk donderdag 14 juli 2022 om 10.00 uur op Mijn DUO.

Welke datum wordt je gebeld of je geslaagd bent?

Doorgaans worden leerlingen tussen 12:00 uur en 17:00 uur gebeld over de examenuitslag. De normering van het tweede tijdvak wordt op vrijdag 30 juni 2023 bekend gemaakt. Later die dag ontvang je de uitslag en weet je of je cijfer voor je herkansing voldoende is om te slagen.

Hoeveel vijven mag je halen op je examen?

Je mag één 4 hebben OF twee vijven, met de nodige compensatiepunten. Let wel op dat je geen 4 haalt voor Nederlands, en je voldoet aan de norm voor het CE-gemiddelde.

Hoeveel procent is geslaagd 2022?

Voor de meeste scholieren niet, al komen hierdoor natuurlijk wel meer leerlingen in de gevarenzone. Dat levert meer herkansers en ook meer zakkers op. Want helaas: ook het aantal geslaagden op havo en vwo is de laatste vijf jaren gedaald: van 93% naar 89% op het vwo en van 89% naar 85% op de havo. Waarom die daling?

Hoe laat n term bekend 2022?

De N-termen voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb van het eerste tijdvak worden bekendgemaakt op woensdag 15 juni 2022 om 8.00 uur. De N-termen voor het 2de tijdvak worden bekendgemaakt op vrijdag 1 juli 2022 om 8.00 uur.

Is tijdvak 2 moeilijker?

Is een herexamen makkelijker of juist moeilijker? Er zit altijd verschil tussen de examens uit het eerste en tweede tijdvak. Maar het is niet gezegd dat een herexamen moeilijker is dan het originele examen. Beide examens worden zorgvuldig samengesteld.

Wat als je niet slaagt voor je examen?

De meest gangbare optie is om het examenjaar opnieuw te doen. Het jaar daarop zal je dan weer het volledige centraal examen doen. Je kan er ook voor kiezen om alleen de vakken waar je voor bent gezakt opnieuw te halen via het staatsexamen.

Welke vakken mag je wegstrepen 2022?

Eindexamenleerlingen mogen het eindcijfer van 1 vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.