Hoe lang is zometeen?

Hoe lang is zometeen?

zometeen bijwoord dadelijk, straks, aanstonds Voorbeelden: `De officiële spelling is ‘zo meteen’ (los van elkaar). Omdat het aan elkaar geschreven ‘zometeen’ al tientallen jaren wordt gebruikt, is dit inmiddels ook taalkundig geaccepteerd.

Wat is het verschil tussen zometeen en straks?

Bij straks of strakjes (iets informeler) mag er iets meer tijd verstrijken. Dezelfde tijdsduur kan ook weergegeven worden met zo of zo meteen (iets meer urgentie of geruststelling). Bij gauw mag er ook iets meer tijd verstrijken.

Wat is de betekenis van zo?

zo = op deze manier vb: dat moet je zo doen Synoniem: aldusover een poosje vb: ik kom zo Synoniemen: dadelijk straks aanstonds Tegenstellingen: dadelijk direct [2] gelijk [3] meteen onmiddellijk [2] ogenblikkelijk acuut [2]net als…

Hoe schrijf je gelijk?

Het is allebei juist. Meteen en gelijk hebben allebei de betekenissen ‘direct, onmiddellijk’ en ‘in één moeite door’. In een informele zin als ‘Ik zal het gelijk even doen’ is gelijk al lange tijd gebruikelijk.

Hoeveel minuten is zo meteen?

Tot hoe lang duurt ’tot zo’ of ’tot straks’ of ’tot later’ of ’tot ziens’? Tot zo: tussen de 10 en 55 minuten. Tot straks: tussen de 56 minuten en 3 uur.

Wat is eerder zo of straks?

Dus zegt iemand om 11 uur ’s ochtends ’tot straks’ tegen je, dan verwacht diegene je in elk geval voor een uur of 15 die middag weer te zien. ‘Tot zo’ kan over vijf of tien minuten zijn, met een uitloop naar een of twee uur, maar in elk geval niet later.

Wat betekent zo meteen?

De schrijfwijze zometeen is echter ook al vele decennia gangbaar – ze komt zelfs vaker voor dan zo meteen (met een spatie). De woorden zijn samengesmolten tot één woord met de betekenis ‘over een korte tijd, dadelijk’. Zo meteen / zometeen kan ook uitdrukken dat iets mogelijk zal gebeuren.

Hoe lang duurt straks?

Straks lijkt voor de meeste mensen een tijdstip aan te duiden dat zo ongeveer binnen het dagdeel valt waarin tot straks gebruikt wordt. Wie om 9.00 uur ‘Tot straks! ‘ zegt, bedoelt dus hoogstwaarschijnlijk: ’tot later op deze ochtend’. Wie het om 11.30 uur zegt, bedoelt waarschijnlijk ’tot later in de middag’.

Is daarstraks goed Nederlands?

Het woord daarstraks staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Is het zo een of zo n?

Zo’n (zo een) kan alleen bij een telbaar woord in het enkelvoud. In het meervoud is het zulke.