Hoe schrijf je in opdracht van?

Hoe schrijf je in opdracht van?

Hoe onderteken je een brief ‘in opdracht van’ (iemand anders)? Het gebruikelijkst is na de slotgroet (bijvoorbeeld Met vriendelijke groet) de afkorting i.o. (‘in opdracht’) te schrijven en dan je eigen handtekening te gebruiken.

Hoe onderteken je namens iemand?

i.o. (dat is de afkorting van “in opdracht”) b.a. (dat is de afkorting van “bij afwezigheid”) p.o. (dat is de afkorting van “per order”) p.p. (dat is de afkorting van “per procuratie”)

Hoe sluit je een brief af namens iemand anders?

Toelichting. Namens deze betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’. Deze vaste formulering is te vinden in de slotformule van brieven die iemand in opdracht van iemand anders ondertekent. Bij namens dezen gaat het om meerdere personen.

Hoe teken je bij afwezigheid?

– Als de brief wordt ondertekend door een ander dan de schrijver van de brief, dan kan er voor de handtekening i.o. (in opdracht) of b.a. (bij afwezigheid) staan. Na de ondertekening volgt de (getypte) naam van degene die als briefschrijver vermeld wordt.

Is in opdracht tekenen rechtsgeldig?

Kan deze persoon rechtsgeldig een contract ondertekenen? In beginsel wel, mits de volmacht is afgegeven door een bevoegd persoon/personen én de volmacht toereikend is (dus het sluiten van dat contract ook onder de volmacht valt).

Wat betekent per order tekenen?

P.o. ondertekenen betekent: ‘per order’. De ondertekenaar doet dat dus in opdracht van de tekeningsbevoegde. Een procuratieregeling ziet op de bevoegdheid van een ander dan de bevoegde bestuurder om zelf (bijvoorbeeld) een contract te tekenen namens het bedrijf.

Wie mag een overeenkomst tekenen?

Wie kan een contract opstellen of tekenen? Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (zoals een bv) kunnen een contract aangaan. U moet handelingsbekwaam zijn om een geldig contract te sluiten. Dat is niet het geval bij personen die onder curatele (toezicht) staan of jonger zijn dan 18 jaar.

Waar zet je je handtekening in een brief?

Je mag een handtekening dus niet vergeten. Als twee personen de brief ondertekenen, komt de belangrijkste ondertekenaar rechts. Onder je handtekening typ je je naam (altijd voluit!) en functie of afdeling.

Hoe een brief ondertekenen?

Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder. Als uw voornaam zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt, kunt u uw aanschrijftitel vermelden om verwarring te voorkomen. Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.

Wat is een slotzin voorbeeld?

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. Wij zien het stuk met belangstelling tegemoet.