Hoe spreken advocaten zich onderling aan?

Hoe spreken advocaten zich onderling aan?

In eerste instantie schrijf je een advocaat formeel aan met Geachte collega (vrouwelijk) of confrère (mannelijk). Als je de advocaat beter kent, verandert dat in amica (vrouwelijk) of amice (mannelijk) (uitgesproken als amieka/amies).

Hoe spreken advocaten?

Om een advocaat in zijn of haar functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meester, meestal in combinatie met de familienaam. Ook in de aanhef van een brief of e-mail wordt meester geschreven, zonder het bijvoeglijk naamwoord geachte. Meester wordt als mr. afgekort.

Wat mag een advocaat niet zeggen?

Wat mag een advocaat niet doen? Het beroepsgeheim gebruiken om zelf strafbare feiten te plegen of er aan mee te werken, zoals zich schuldig maken aan medeplichtigheid. In uitzonderlijke gevallen moet het beroepsgeheim dus wel wijken, zoals bijvoorbeeld wanneer zijn cliënt op het punt staat om een moord te plegen.

Hoe noem je een vrouwelijke advocaat?

De Woordenlijst noemt ze over het algemeen keurig netjes allebei, de advocaat en de advocate, de bibliothecaris en de bibliothecaresse, de directeur en de directrice.

Hoe spreek je de griffier aan?

De griffier zit vanuit de rechtszaal kijkend rechts van de rechter(s) en draagt ook een toga. Hij wordt net als de rechter(s) aangesproken met ‘edelachtbare’ (bij een rechtbank), ‘edelgrootachtbare’ (bij een gerechtshof) of ‘edelhoogachtbare’ (bij de Hoge Raad).

Hoe spreek je de rechtbank aan in een brief?

In officiële processtukken, zoals pleitnota’s, spreken we de rechter aan met zijn officiële titel. Dat is ‘Edelachtbare’. Dat is de aanspreektitel voor rechters van de ‘gewone’ rechtbank. Ga je in een civiele zaak in hoger beroep, dan kom je bij het Gerechtshof.

Hoe weet je of je een goede advocaat hebt?

De beste manier om vast te stellen of iemand de juiste kennis en ervaring heeft, is door gewoon eens te bellen met de advocaat die u op het oog hebt. Een goede advocaat zal het u nooit kwalijk nemen als u vraagt naar zijn expertise en ervaring op een specifiek gebied.

Waar moet een advocaat zich aan houden?

Uw advocaat moet verplicht vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u hem of haar geeft. Dit heeft te maken met het beroepsgeheim dat voor elke advocaat geldt. Daarnaast heeft elke advocaat een verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij zelfs tegenover een rechter mag weigeren om informatie te geven over zijn cliënt.

Wat kost een brief van een advocaat?

Wat is de investering in het door een advocaat laten schrijven van een brief? Voor het laten opstellen van een effectieve, pittige, inhoudelijke brief door een vakkundige advocaat rekenen wij 350 euro, excl. BTW. Hierin zijn de voormelde werkzaamheden inbegrepen.

Welke eed leg je af als advocaat?

Zij leggen de navolgende eed of belofte af: “Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.”