Hoe werkt Telio?

Hoe werkt Telio?

Via de Telio app en via www.mytelio.nl kunt u op een beveiligde manier snel geld overboeken naar de rekening-courant van de justitiabele. In de Telio app of op de website kunt u ook een eigen account aanmaken en na inloggen een automatische overboeking naar een Telio rekeningnummer instellen.

Kan een gedetineerde geld overmaken?

Geld storten Geld overmaken aan een gedetineerde kan op rekeningnummer NL38INGB0705004163, t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 207/PI Middelburg, onder vermelding van naam, voorletters en registratienummer van de gedetineerde. Het registratienummer dient de gedetineerde zelf door te geven.

Hoe werkt collect call Telio?

1. Maak een gratis account aan in de MyTelio-app of op de website www.MyTelio.nl. 2. Voeg het Telio rekeningnummer van uw familielid, vriend of relatie toe aan uw Contacten of koppel uw telefoonnummer aan uw account om voicemails achter te kunnen laten en Collect call gesprekken direct te kunnen accepteren.

Wat is Telio rekeningnummer?

Geld storten Geld overmaken kan via de bank, bankrekeningnummer NL73INGB0705004309, ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 263/ PI Utrecht o.v.v. naam en voorletters van gedetineerde en registratienummer.

Hoeveel geld mag een gedetineerde hebben?

Gevangenen krijgen niets van de overheid. Familieleden en vrienden mogen wel geld overmaken naar een gedetineerde. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 500 euro per maand.

Hoe vaak mag je bellen als je vast zit?

Hoe vaak mag je bellen? Een gevangene mag minimaal eenmaal per week 10 minuten bellen met iemand buiten de gevangenis. Dit vindt plaats op initiatief van de gevangene. Bellen kan alleen op afspraak en conform de regels van de gevangenis.

Wat mag je geven aan een gevangene?

Je kunt een cadeau meenemen naar de gevangenis, maar dit moet je wel van tevoren melden aan de jarige job. Een gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem of haar wordt meegebracht. Een verrassing is je cadeau dus niet, maar dit maakt het niet minder leuk om wat mee te nemen.

Hoe vaak bezoek zonder toezicht?

Contact met de buitenwereld en bezoek Gevangenissen of de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) geven geen adressen door van gevangenen. Dit heeft te maken met privacyregels. U heeft recht op minimaal 1 bezoek per week. In normale gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan.

Wat doet een gevangene de hele dag?

Hieronder vallen recreatie, luchten, bezoek, sport, arbeid, onderwijs, gebruik van bibliotheek en het recht op geestelijke en medische verzorging. De tijden buiten het dagprogramma brengt een gedetineerde door op cel.

Hoe lang is bezoek zonder toezicht?

Voorheen was bezoek zonder toezicht alleen mogelijk voor langgestraften, maar tegenwoordig komen gedetineerden, die gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden in een normaal beveiligde inrichting verblijven, hiervoor ook in aanmerking.