Hoeveel is 20 k?

Hoeveel is 20 k?

Duizendtallen (2000, 20.000, 200.000) worden vaak afgekort met de letter K (2K, 20K, 200K).

Waarom K in plaats van 1000?

Het officiële internationale symbool k staat voor ‘kilo’, oftewel ‘1000’. Het wordt gebruikt in combinatie met symbolen voor maten, gewichten en andere eenheden. Zo staat 1 kg (‘1 kilogram’) gelijk aan 1000 gram, 1 km (‘1 kilometer’) aan 1000 meter en 1 kJ (‘1 kilojoule’) aan 1000 joule.

Wat is 40 k?

Warhammer 40,000 (ook wel bekend als Warhammer 40k, of, afgekort door spelers, als 40k) is net als Warhammer een tabletopspel (letterlijk: ’tafelbladspel’), gepubliceerd door Games Workshop. In tegenstelling tot Warhammer, wat in een fantasysetting speelt, speelt Warhammer 40k zich af in het 41ste millennium.

Hoe schrijf je € 1000?

Kilo-euro, oftewel ‘1000 euro’, kan verkort worden weergegeven met de hoofdletter K. 100K bijvoorbeeld staat voor ‘100.000 euro’. Het woord euro (of het symbool €) kan ook toegevoegd worden. De juiste schrijfwijzen zijn dan 100K euro en € 100K.

Wat is 1K op youtube?

Wat betekent de K in 1K? De K komt eigenlijk van Kilo, die 1000 eenheden heeft. Overal waar er meer dan 1000 likes, comments, views of subscribers zijn op Instagram, Facebook, Twitter en Youtube worden de nullen ingeruild voor een K. 1M betekent 1.000.000 likes, comments of volgers.

Hoe kort Je miljoen af?

Afkorting: mln of mio, die laatste wordt vooral gebruikt in financiële documenten. Een periode van 1 miljoen jaar wordt afgekort tot Ma, wat staat voor het Latijnse mega annum. Ook het SI-voorvoegsel mega, afgekort tot M.

Wat is de afkorting van miljard?

Het SI-voorvoegsel voor een miljard is giga, afgekort G. Bijvoorbeeld 1 Ga = 1 giga-annum = 1 miljard jaar. Miljard wordt wel afgekort tot mld.

Wat is K in fysica?

K, voor kelvin, de eenheid van thermodynamische temperatuur. k, symbool voor het decimale voorvoegsel kilo (103) in de natuurwetenschappen. K, een informele afkorting voor kilobyte.

Hoe schrijf je 500 miljoen?

De standaard regels Schrijf getallen in woorden altijd aaneen. Na duizend komt een spatie. Woorden als miljoen en miljard worden altijd los geschreven.

Hoe schrijf je 1 miljoen euro?

Bekijk het volgende voorbeeld: Hoe wordt drieënveertig miljoen euro genoteerd in cijfers? Een miljoen = 1.000.000, dit heeft dus 6 nullen. En drieënveertig wordt genoteerd als 43.