Is een BBL-opleiding betaald?

Is een BBL-opleiding betaald?

In de opleidingsperiode, op de BBL-opleiding, zal de student nog niet het volledige salaris verdienen dat met het beroep verdiend kan worden. In de meeste gevallen betaal jij als leerbedrijf/organisatie ook de kosten van de studie.

Wat mag een BBL er in de kinderopvang?

Het daarin bepaalde is dus van toepassing. Op grond van de Regeling Wet kinderopvang geldt dat maximaal een deel, op dit moment een derde (33 procent), van het totaal minimaal aantal op een locatie in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-werknemers en stagiairs.

Hoeveel uur moet je werken met een BBL opleiding?

Over het algemeen werk je vier dagen in de week (32 uur). Belangrijk is dat het aantal uren dat je werkt op het contract staat