Is Turks Kaukasisch?

Is Turks Kaukasisch?

Volken, talen en religies In de Kaukasus wordt een groot aantal verschillende talen gesproken. Behalve de Noord- en Zuid-Kaukasische talen worden er ook Turkse talen, Iraanse talen, Slavische talen, Grieks en Armeens gesproken. Hierom wordt de Kaukusus soms ook wel de “Berg der Talen” genoemd.

Wat betekent de mestiezen?

mesties ‘iemand van gemengd Europees en indiaans bloed’ [1847