Met wie gaat Aladdin trouwen?

Met wie gaat Aladdin trouwen?

Toen de sultan hem zag, kwam hij van zijn troon en omhelsde hem