Waar parkeren Wandelbos Tilburg?

Waar parkeren Wandelbos Tilburg?

Ter hoogte van Reeshofdijk 18. Zwartvenseweg, ten zuiden van de spoorwegovergang.

Waar is stadsbos013?

Dit kleine bosgebiedje ligt tussen de Bredaseweg en de spoorlijn Breda-Tilburg. Vanuit de Tilburgse wijk Koolhoven kun je wandelen door dit langgerekte gebied nabij het beekje de Donge. Heel bijzonder zijn de twee oude lanen met afwisselend rode en groene beuken.