Waar vind ik mijn rechtszaak?

Waar vind ik mijn rechtszaak?

Als u een uitspraak wilt weten, dan kunt u bij de uitspraak aanwezig zijn. Uitspraken staan ook op de website van de rechtspraak Voor meer informatie over uitspraken in strafzaken kunt u terecht bij de afdeling voorlichting van de rechtbank.

Wie mag strafdossier inzien?

Recht op afschrift Op grond van artikel 32 Sv kan de verdachte van de processtukken, waarvan hem kennisneming is toegestaan, afschrift ontvangen. Op basis van deze bepaling kan de advocaat een kopie van het dossier opvragen om dit zorgvuldig met zijn cliënt door te kunnen spreken.

Kan ik mijn rechtszaak inzien?

U logt in met uw DigiD. De makkelijkste manier is inloggen met de DigiD-app. U logt in met een zelfgekozen pincode. U kunt ook inloggen met uw DigiD-wachtwoord en een code die u krijgt per sms.

Wat is het strafdossier?

Het strafdossier, ook wel het procesdossier genoemd, bestaat onder andere uit: het door de politie opgemaakte proces-verbaal (alle verklaringen) uw justitiële documentatie (strafblad) de dagvaarding of oproeping voor een zitting.

Hoe weet ik wanneer een zitting is?

Balie van de rechtbank Bij de Bode Balie kunt u vragen welke zittingen er plaatsvinden. Groepen groter dan vijf personen moeten zich van tevoren aanmelden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank. De meeste zittingen beginnen om 9.00 uur.

Hoe lang mag justitie een zaak laten liggen?

Een verdachte vier jaar laten wachten op de behandeling van zijn zaak is in strijd met artikel 6 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Daarin wordt iedere burger een eerlijk proces gegarandeerd.

Hoe vraag ik mijn strafdossier op?

Daarvoor dient u een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer. Ook stuurt u een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt een onderzoek van de politie?

We weten van tevoren nooit hoelang het politieonderzoek gaat duren. Het hele strafrechtproces kan lang zijn, zeker als er een hoger beroep komt. 40 procent van de slachtoffers doet na zo’n gesprek om persoonlijke redenen toch geen aangifte, soms omdat men een lange wachttijd niet aankan.”

Kan iedereen mijn medisch dossier inzien?

Uw zorgverlener mag uw medisch dossier inzien en gegevens uit uw medisch dossier bij een ander opvragen. Ook mag hij die gegevens met uw toestemming delen. Soms is hij verplicht uw gegevens te delen en is uw toestemming niet nodig.

Hoe staat het met mijn strafzaak?

Is er een verdachte opgepakt? Dan informeert het Openbaar Ministerie (OM) u over de eventuele strafzaak. Het OM vertelt u wat er gaat gebeuren en wat uw rechten zijn. U mag ook zelf informatie vragen over uw zaak aan de politie of het OM.