Wat betekent Afhijsen patiënt?

Wat betekent Afhijsen patiënt?

af’hijsen (hees af, heeft afgehesen), met een hijstuig naar beneden brengen