Wat betekent de naam Artemis?

Wat betekent de naam Artemis?

Griekse godin, tweelingzus van Apollo, dochter van Zeus en Leto. Zij is de godin van de jacht, maar werd ook als maangodin vereerd, en als vruchtbaarheidsgodin in Efeze. De naam is van onzekere oorsprong.

Hoe zag Artemis eruit?

Als godin van de jacht wordt Artemis of Diana vaak afgebeeld met pijl en boog. Ze woonde in het bos, in gezelschap van haar metgezellinnen, de nimfen. Artemis zag er streng op toe dat ze als maagden leefden, afgeschermd van de buitenwereld. Toen de nimf Callisto zwanger raakte, werd zij veranderd in een berin.

Wie was de vrouw van Apollo?

Behalve zijn avonturen met vrouwen hield de god er ook relaties met mooie mannen op na waarvan de meest bekende die met Hyakinthos en Kyparissos zijn. Toen ze tot grote droefheid van Apollo waren gestorven, heeft hij de eerstgenoemde in een bloem veranderd (gelijkend op onze hyacint), de tweede in een boom, de cipres.

Wat is de taak van god Artemis?

Artemis is in de Griekse mythologie de tweelingzus van Apollo. Ze is de dochter van oppergod Zeus en Leto (godin van de duistere nachten). Artemis behoort tot de twaalf hoofdgoden die op de Olympus woonden.

Waar is Artemis geboren?

Godin Artemis is geboren op Delos. Ze hielp haar moeder leto met de geboorte van Apollo. Op Delos zagen wij de Apollotempel en zoveel meer oudheid.

Wie werd bevrucht door Zeus 5 letters?

Danaƫ [mythologie] In de Griekse mythologie een prinses die door Zeus in de gedaante van een gouden regen werd bevrucht, toen hij via het tralievenster de toren binnendrong waar haar vader haar had opgesloten. Een orakel had deze vader namelijk voorspeld dat hij door zijn kleinzoon zou worden gedood.

Wie is Apollo?

Het stelt de zonnegod Apollo voor, een Griekse god die ook door de Romeinen werd vereerd. Apollo was de zoon van Leto en oppergod Zeus en de tweelingbroer van Artemis, godin van de jacht (haar Romeinse naam was Diana).

Waarin is Apollo’s geliefde veranderd?

De god Apollo besloot dat als ze niet zijn vrouw kon zijn, dat de laurier dan maar een aan hem gewijde boom moest zijn. Van de bladertakken maakte hij een krans die hij altijd op zijn hoofd zou blijven dragen.

Wie is Hestia?

In de Griekse mythologie is Hestia de godin van de huiselijke haard. Een vredelievende godin, die nooit deelnam aan oorlogen. Bewoner van de Olympus (berg der twaalf hoofdgoden). Dochter van Cronus en Rhea en de oudste zus van Zeus de oppergod.

Wie is Ceres?

Ceres is een figuur uit de Romeinse religie. Ze was de godin van de akkerbouw (in het bijzonder van het graan) en de moederliefde en heeft ook banden met de onderwereld. Later werd zij gelijkgesteld aan de Griekse godin Demeter.