Wat betekent EXP 03 2021?

Wat betekent EXP 03 2021?

Je ziet soms ook ‘Exp. date / Exp. da / Exp. de’, gevolgd door een datumaanduiding. Dit zijn afkortingen van “Expiration date”, Engels voor vervaldatum.

Wat betekent EXP 10 2020?

Vervaldatum/Expiration Date (exp.) Op de verpakking van medicijnen geven fabrikanten een vervaldatum aan na de afkorting exp., wat staat voor expiration date. Dit is de datum tot wanneer de fabrikant de werking van het medicijn garandeert.

Hoe lees je een houdbaarheidsdatum?

De datum moet begrijpbaar weergegeven zijn. Dit betekent: achtereenvolgens de dag, de maand en het jaar. Dag en maand volstaan als de houdbaarheid minder dan 3 maanden is. Maand en jaar volstaan als de houdbaarheid tussen 3 en 18 maanden is.

Hoe verklaar je EXP 02 2021 op de verpakking van een geneesmiddel?

Eerst wordt het jaartal, nadien de maand en tenslotte de dag aangegeven. De maand wordt weergegeven met een letter. A = januari, B = februari, … Soms staat er echter een andere aanduiding eigen aan de firma. EXP geeft aan wanneer het geneesmiddel vervalt.

Wat betekent de afkorting EXP?

De uiterste houdbaarheidsdatum wordt meestal vermeld als: ‘houdbaar tot’ of ‘niet te gebruiken na’ of ‘exp. dat. ‘ of ‘uiterste gebruiksdatum’. Na deze datum is het medicijn niet meer te gebruiken.

Is vervaldatum tot of tot en met?

Op elk levensmiddel moet een houdbaarheidsdatum staan, tenzij specifiek is aangegeven dat een houdbaarheidsdatum niet verplicht is. Bij bederfelijke producten is dat een uiterste consumptiedatum (’te gebruiken tot’). Op alle andere levensmiddelen de datum van minimale houdbaarheid (’ten minste houdbaar tot (einde)’).

Hoe lang mag iets over de datum zijn?

Voor verse vis, vlees en kipfilet geldt: dezelfde dag na openen opeten. Vleeswaren zoals ham en worst zijn nog 4 dagen na opening houdbaar in de koelkast. Voorverpakte gesneden groente: maximaal een dag na opening. Gerookte zalm: 2 dagen na opening.

Hoe wordt de houdbaarheidsdatum aangegeven?

De houdbaarheidsdatum moet worden aangegeven in de volgorde dag – maand – jaar, waarbij de dag moet worden aangegeven met een getal van 2 cijfers, de maand met de gebruikelijke naam, afkorting of een getal bestaande uit 2 cijfers en het jaar met het jaartal of de laatste 2 cijfers van het jaartal.

Is het erg als medicijnen over de datum zijn?

Kun je medicijnen over de datum innemen? Zijn medicijnen over datum gevaarlijk? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: ja! Gebruik nooit medicijnen na de uiterste gebruiksdatum of bewaartermijn. Hoe langer je een bepaald medicijn bewaart, hoe minder de werking wordt.

Hoe lang houdbaar na THT?

THT en TGT Een THT (ten minste houdbaar tot) -datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar je kunt het vaak nog wel veilig eten. Tot de THT-datum garandeert de producent veiligheid en smaak.