Wat doet een Chief Operating Officer?

Wat doet een Chief Operating Officer?

De COO (Chief operational officer) leidt het primaire proces binnen een bedrijf of organsatie. De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO. De COO is vaak onderdeel van de Raad van Bestuur, of zit in het executive committee.

Hoeveel verdient een financieel directeur?

Een CFO met minder dan vijf jaar ervaring kan tussen 62.000 en 71.000 euro verdienen, terwijl een meer ervaren CFO met vijf tot tien jaar ervaring bruto zowat 71.000 tot 84.000 op jaarbasis kan verdienen. Een senior CFO met tien of meer jaar ervaring kan uitkijken naar een gemiddeld loon van 84.000 tot 122.000 euro.

Wat is hoger CEO of COO?

De Chief Operating Officer (COO) rapporteert aan de CEO en wordt gewoonlijk gezien als diens troonopvolger. Alternatieve titels zijn onder meer Uitvoerend of Operationeel Directeur.

Wat is hoger CFO of COO?

In de directie van organisaties kennen we de zogenaamde ‘c-suite’. De algemeen directeur is de CEO (Chief Executive Officer), de financiële directeur is de CFO (Chief Financial Officer) en de operationeel directeur is de COO (Chief Operations Officer).

Wie verdient meer CEO of CFO?

De CEO van beursgenoteerde bedrijven verdienen veel meer dan een CFO, de financiële topman. Het verschil onder bedrijven in de AEX is vrij groot: een CEO heeft een gemiddelde vaste beloning van rond 1 miljoen euro, de CFO krijgt gemiddeld zeven ton.

Wat is hoger CEO of CFO?

CEO betekent Chief Executive Officer, een ander woord voor de algemeen directeur van een bedrijf. Het is de leidinggevende op het hoogste niveau. De afkorting CEO komt uit de Verenigde Staten. Daar maken ze gebruik van de term ‘C-level’: de hoogste laag van het bestuur binnen een bedrijf (CEO, COO, CFO en CIO).

Wat verdient de directeur van Shell?

Salaris Ben van Beurden Bernardus Cornelis Adriana Margriet (Ben) van Beurden is sinds 1 januari 2014 CEO bij Shell. Hij volgde Peter Voser op. In 2018 verdiende hij 20.1 miljoen euro.

Wie rapporteert aan de COO?

De COO rapporteert aan de CEO, maar is vooral zelf leidinggevende. Samen met andere managementleden zorgt de COO voor de uitvoering van meerjarenplannen en bedrijfsstrategieën. Hij evalueert, monitort en bekijkt waar processen getweakt moeten worden.

Wie staat er boven de CEO?

In een organisatie of bedrijf waar een Chief Executive Officer de leiding heeft, is de president de tweede in rang. Soms is de president ook de Chief Executive Officer. Presidenten bekleden vaak de functie van Chief Operating Officer (COO). De COO is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat komt er na CEO?

COO (Chief operational officer) De COO is eindverantwoordelijk voor de operatie en rapporteert aan de CEO.