Wat is 1e 2e en 3e graad familie?

Wat is 1e 2e en 3e graad familie?

Eerstegraads familieleden: partner*, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

Wie vallen er onder eerste graad familie?

Eerste graad (adoptie)ouders