Wat is de hoogte van een pergola?

Wat is de hoogte van een pergola?

Gemiddeld ligt de pergola hoogte tussen 200 en 250 cm. Als je groter dan gemiddeld bent, is het dus geen slecht idee om voor een extra hoge pergola te kiezen of om het bouwwerk op een verhoging te zetten.

Hoe hoog mag de pergola van de buren zijn?

Voor een pergola in uw achtertuin heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. De pergola mag niet hoger zijn dan 2,5 meter. Ook moet de pergola open zijn. Als er bijvoorbeeld een dak op zit, heeft u wel toestemming van de gemeente nodig.

Hoe ver moet een pergola van de erfgrens staan?

De bouw van een pergola is daarmee wettelijk gezien vergunningsvrij mits de pergola niet hoger dan 2,5 m is en in de achtertuin wordt geplaatst op het eigen perceel van de buren. Er is daarbij geen minimum vereiste afstand tot aan de erfafscheiding en uw toestemming is daar niet voor nodig.

Heb je een vergunning nodig voor een pergola?

Ja, een pergola wordt gezien als tuinmeubilair, zie de toelichting op artikel 2, onderdeel 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht ( Bor ). Tot een hoogte van 2,5 meter is tuinmeubilair vergunningvrij. Is de pergola hoger dan 2,5 meter, dan is een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Hoe diep moet pergola de grond in?

Stappenplan pergola maken Meet de pergola uit en graaf de gaten voor de palen met behulp van een grondboor. Voor een stevige constructie moeten de palen minimaal 60 cm de grond in. U houdt dan een hoogte over van 240 cm.

Hoe hoog mag je boven de schutting bouwen?

De maximale hoogte volgens de wet Voor een erfafscheiding hoger dan 2 meter is altijd een vergunning nodig. Erfafscheidingen van 1 tot 2 meter hoog kunnen vergunningvrij geplaatst worden indien voldaan is aan de volgende vereisten: – De schutting moet achter de zogenaamde ‘voorgevelrooilijn’ staan.

Hoe groot mag pergola zijn?

Een pergola die los in de tuin staat mag maximaal 2,5 meter hoog zijn. Als de pergola de erfscheiding raakt of vast staat aan het huis, mag deze volgens de wet niet hoger zijn dan 2 meter. Wilt u een pergola bouwen die hoger is? Vraag dan een vergunning aan!

Hoe hoog mag de overkapping van de buren zijn?

De standaard wetgeving voor het vergunningsvrij bouwen van een overkapping op een rijtje: Je mag niet hoger bouwen dan 3,5 meter. De afstand van de woning tot de overkapping mag niet groter zijn dan 30 meter. Je mag niet binnen 1,0 meter van de erfgrens bouwen, tenzij op die grens een muur staat.

Hoe hoog mag de schutting van de buren zijn?

De regel is dat een schutting dat naast of achter een huis staat maximaal 2 meter hoog mag zijn. Een schutting die je voor je huis plaatst, mag maximaal 1 meter hoog zijn. Deze regels gelden niet voor bomen en heggen, die hebben namelijk geen maximale hoogte. Ze mogen echter niet te dicht bij de erfgrens staan.

Hoe hoog mag een veranda zijn op de erfgrens?

Wie zich aan het Burenrecht met betrekking tot een overkapping wil houden, zorgt ervoor dat deze een maximale hoogte van drie meter heeft. Dit geldt voor overkappingen waarvoor geen vergunning wordt aangevraagd.