Wat is een arbeidsmarkttoelage?

Wat is een arbeidsmarkttoelage?

De arbeidsmarkttoelage is bedoeld om tijdens het NP Onderwijs het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken. Om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Alle scholen staan voor een grote opgave om leervertragingen door de coronacrisis in te halen.

Hoe hoog is de arbeidsmarkttoelage onderwijs?

De aanvullende bekostiging voor 2022-2023 bestaat uit een bedrag per leerling en wordt bepaald op basis van het leerlingaantal per 1 oktober 2021. Voor pro-vestigingen gaat het om € 772,10 per leerling, voor de overige vestigingen van scholen voor het voortgezet onderwijs gaat het om € 617,35 per leerling.

Hoeveel arbeidsmarkttoelage po?

Ongeveer 15% van de vestigingen met het grootste risico op onderwijsachterstanden krijgt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een extra bedrag voor een arbeidsmarkttoelage voor het personeel dat daar werkt.

Wat krijgen leerkrachten erbij?

Sinds vorig jaar is er een arbeidsmarkttoelage waardoor scholen docenten gemiddeld 8 procent bovenop het salaris kunnen betalen. Deze toelage was in eerste instantie voor twee jaar. Met het akkoord moet het aantrekkelijker worden om in het onderwijs te gaan werken en het gemakkelijker worden om personeel te behouden.

Welke scholen krijgen arbeidsmarkttoelage?

– In alle schoolsoorten wordt voor 15% van de vestigingen bekostiging ontvangen voor een arbeidsmarkttoelage. Dit geldt dus voor zowel het regulier onderwijs als het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Welke school extra geld?

Onderwijsassistent op een basisschool: gemiddeld € 260 per maand extra. Schoolleider op een basisschool: gemiddeld € 490 per maand extra. Leraar op een middelbare school: gemiddeld € 430 per maand extra. Onderwijsassistent op een middelbare school: gemiddeld € 310 per maand extra.

Wie krijgt arbeidsmarkttoelage?

De werkgever kan een arbeidsmarkttoelage geven als de functie van de ambtenaar moeilijk invulbaar is door een groot tekort aan personeel in het betreffende vakgebied. De toelage geldt voor maximaal 3 jaar (36 maanden) en kan daarna opnieuw worden toegekend als de situatie op de arbeidsmarkt niet veranderd is.

Wat verdient een Leraar primair onderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.500 en € 7.190 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Welke maand krijg je bindingstoelage?

Bindingstoelage Primair en Voortgezet Onderwijs In het primair en voorgezet onderwijs wordt in augustus de bindingstoelage uitgekeerd. Vanaf 1 augustus 2022 geldt de bindingstoelage voor team- en afdelingsleiders voor de salarisschalen tot en met 12.

Waarom arbeidsmarkttoeslag?

De arbeidsmarkttoeslag is doorgaans een tijdelijke toeslag op het loon van een werknemer. De werkgever betaalt deze toeslag omdat de werknemer een functie uitvoert waarvoor op de arbeidsmarkt maar relatief weinig werknemers beschikbaar zijn.