Wat is een Certificaathoudersregister?

Wat is een Certificaathoudersregister?

Certificaathouders worden in een niet openbaar register bijgehouden. De STAK is verantwoordelijk voor het bijhouden van dit register. In dit certificaathoudersregister worden de NAW-gegevens van de verkrijgende certificaathouders, de aantallen en de koopprijs van de levering vastgelegd.

Wie is eigenaar van een STAK?

Immers, eigendom is een van de sterkste rechten uit de wet. Bij een STAK blijft het juridisch eigendom echter bij de stichting. De werknemer ontvangt de economische rechten, maar alleen voor de periode dat hij/zij bij de organisatie betrokken blijft.

Hoe kom ik aan een aandelenregister?

Hoe kom ik aan een aandeelhoudersregister? Je krijgt het aandeelhoudersregister van de notaris bij de oprichting van de BV. Het is erg belangrijk dit origineel goed te bewaren.

Wie is certificaathouder?

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van certificering van aandelen in een bv. Dat betekent vaak dat alle aandelen in de bv worden gehouden door een stichting, die aan de economisch belanghebbenden, de ‘certificaathouders’, certificaten uitgeeft.

Is Certificaathoudersregister verplicht?

De verplichting tot het bijhouden van een certificaathoudersregister heeft op dit moment geen wettelijke basis. In de praktijk wordt ten behoeve van de rechtszekerheid aangesloten bij de registratievereisten met betrekking tot aandelen.

Welke rechten heeft een certificaathouder?

Vergaderrecht (de algemene vergadering bijwonen en daar het woord voeren) Bijeenroepingsrecht. Machtigingsrecht tot bijeenroeping. Oproepingsrecht. Agenderingsrecht. Instemmingsrecht. Instemmingsrecht over wijze van besluitvorming buiten vergadering. Recht van inlichtingen.

Is certificaathouder UBO?

Mogelijk kwalificeren de certificaathouders wel als ubo van de vennootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd. Veelal zullen de bestuurders van de STAK als pseudo-ubo moeten worden ingeschreven. Soms zijn de certificaathouders wel ubo, bijvoorbeeld via zeggenschap in de STAK.

Heeft een STAK een bankrekening?

De STAK hoeft de jaarrekening niet te deponeren. De stichting is niet fiscaal belast. De stichting maakt geen winst waarover belasting hoeft te worden betaald. De STAK heeft slechts tijdelijk een banksaldo, als winst is ontvangen voordat het is doorbetaald aan de certificaathouders.

Wat is het nut van een STAK?

Je richt een STAK op om je aandelen te beheren. Normaal (zonder STAK) gaat het zo: als je aandelen uitgeeft, krijgt de aandeelhouder niet alleen winstrecht, maar ook zeggenschapsrecht (stemrecht). Met een stichting administratiekantoor kun je het stemrecht van het winstrecht scheiden.

Hoe kom ik aan uittreksel aandeelhoudersregister?

De aandeelhouders van een BV staan in het aandeelhoudersregister. Dat register is echter niet openbaar en ligt ter inzage bij de vennootschap. Je kan dus niet ergens opvragen wie de aandeelhouders zijn. Dat kan ook een notaris niet.