Wat is een lijnbus?

Wat is een lijnbus?

Een lijnbus is een bus die wordt ingezet voor openbaar vervoer. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen stads-, streek- en langeafstandsbussen. Lijnbussen zijn vaak voorzien van apparatuur voor verkeerslichtbeïnvloeding, zoals VETAG.

Welke bussen mogen op de busbaan?

Alleen bestuurders van een lijnbus, autobus of een tram mogen gebruik maken van busbanen en busstroken waarop het woord “BUS” is aangegeven.

Welke bussen moet je voor laten gaan?

Een bus of touringcar die binnen de bebouwde kom een bushalte wil verlaten, heeft voorrang op achteropkomend verkeer. De chauffeur van de bus geeft met de richtingaanwijzer aan de weg op te willen rijden. Buiten de bebouwde kom geldt deze voorrangsregel niet. Meer over verkeersregels in Nederland vind je op anwb.nl.

Hoeveel mensen kunnen er in een lijnbus?

De standaard bussen hebben een capaciteit van 19 t/m 63 zitplaatsen, de dubbeldekkers hebben maximaal 90 zitplaatsen.

Heeft de bus altijd voorrang?

Iedereen met een rijbewijs is vertrouwd met de verkeersregel die zegt dat een bus die zijn halte verlaat altijd voorrang heeft. Maar een minderheid weet dat die regel alleen van toepassing is in de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom moet een bus altijd wachten tot er geen verkeer is voordat hij de rijbaan oprijdt.

Wat is de boete voor rijden op de busbaan?

Word je betrapt tijdens je ritje op de busbaan, dan kost je dat €140,-.

Hoe is een busstrook te herkennen?

Hoe is een busstrook te herkennen? A. Op de betreffende rijstrook is het woord BUS of LIJNBUS aangebracht.

Wat kost rijden op de busbaan?

Een busbaan is bedoeld voor lijndienstbussen en eventueel taxi’s. Rijd je over de busbaan terwijl dit voor jou niet toegestaan is, dan bedraagt de boete hiervoor € 140.

Waar heeft een bus geen voorrang?

Als de bus een halteplaats verlaat die gelegen is buiten de bebouwde kom, geldt deze voorrangsregel niet. In dat geval spelen de gewone regels. Dat wil dus zeggen dat de buschauffeur aan jou voorrang moet verlenen. De bus die de halteplaats verlaat voert namelijk een maneuver uit en moet dus voorrang verlenen…

Heeft een bus voorrang op een zebrapad?

U moet als bestuurder, blinden voorzien van een witte stok met één of meerdere rode ringen en mensen die zich moeilijk voortbewegen voor laten gaan. U moet als bestuurder, voetgangers en bestuurders van gehandicapten voertuigen die oversteken of van plan zijn over te steken bij een zebrapad voor laten gaan.