Wat is een obligatie met een hoge kredietrating heeft?

Wat is een obligatie met een hoge kredietrating heeft?

Definitie van kredietrating Hoe hoger de kredietwaardigheid, hoe veiliger het is om de obligatie te kopen. Je bent er dan namelijk vrijwel zeker van dat je je uitgeleende vermogen terugkrijgt. Daarnaast zorgt een hoge kredietwaardigheid ervoor, dat de rente over de lening laag is.

Waarom heeft een obligatie een kredietrating?

De rating is een score die door kredietbeoordelaars wordt toegekend aan obligaties. Deze score vormt een oordeel over hoe zeker het is dat de uitgever van de obligatie het geld kan terugbetalen op de einddatum. De rating is daarmee een soort maatstaf voor risico.

Wat zijn de risico’s van obligaties?

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die uitgegeven wordt door een partij (bedrijf of overheid), waarvoor de belegger een vooraf afgesproken rentepercentage ontvangt. Er bestaat altijd een risico dat die partij niet aan zijn financiële verplichtingen (rentebetalingen en aflossing) kan voldoen.

Welke ratings zijn er?

Standard & Poor’s (S&P), Moody’s en Fitch zijn de drie referentieratingbureaus op wereldniveau. De specifieke ratings die ze geven, variëren licht, maar gaan altijd van AAA tot C of D. De ratings gaan van AAA, het hoogste niveau, tot C, onderaan de ladder.

Wat betekent een rating?

Rating (of ‘waardebepaling’) is de classificatie van zaken in verschillende categorieën aan de hand van vooraf gestelde criteria. Rating kan plaatsvinden naar plaats (bijvoorbeeld van de stand van sporters bij een kampioenschap), gewicht, leeftijd of een andere maatstaf.

Hoe werkt het systeem van obligaties?

Over obligaties wordt interest betaald. Dit wordt ook wel rente genoemd. Dit werkt net zoals bij een gewone lening: als je een obligatie uitgeeft en dus geld leent, betaal je rente. En als je een obligatie koopt, en dus geld uitleent, ontvang je rente.

Kunnen obligaties meer waard worden?

De beurskoers van een obligatie wordt uitgedrukt in procenten van de aflossingswaarde. Deze aflossingswaarde wordt ook wel de nominale waarde genoemd. Door veranderingen in de rentestand kunnen obligaties tijdens hun looptijd in koers stijgen of dalen. Een langere looptijd betekent een hoger risico.

Wat gebeurt er met obligaties als de rente stijgt?

De koers van een obligatie stijgt bij een daling van de marktrente. De hogere koers wordt als winst gerapporteerd. De kasstromen – de coupons en de aflossing – blijven echter gelijk. Wanneer die tot uitkering komen en de kasstromen worden herbelegd, zal de rente daarop lager zijn.

Waarom zou je een obligatie kopen?

Beleggen in obligaties betekent minder risico dragen dan bij beleggen in aandelen. Toch zijn er nog altijd risico’s aan verbonden. Het rendement is ook met meer zekerheid bepaald, maar kan daardoor ook niet zo hoog oplopen als bij aandelen.

Kun je geld verliezen op obligaties?

Zo kan je ook met het kopen en verkopen van obligaties verlies of winst maken.