Wat is een voorvoegsel voorbeeld?

Wat is een voorvoegsel voorbeeld?

Een woord met een voorvoegsel als eerste deel wordt een afleiding genoemd. Voorbeelden van voorvoegsels zijn her- in heropenen, wan- in wansmakelijk, on- in onweer, co- in coauteur. Afleidingen kunnen ook gevormd worden met achtervoegsels.

Wat moet je invullen bij voorvoegsel?

Een voorvoegsel (of: prefix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar vooraan aan een woord toegevoegd kan worden ter vorming (afleiding) van een nieuw woord.

Welke voorvoegsels zijn er?

aarts- : aartslui, aartsconservatief. ver- : verbouwen, verkopen. on- : ongunstig, oneerlijk. ont- : ontmoedigen, onteigenen. her– : herexamen, heroverwegen. wan– : wanorde, wansmaak. oud– : oud-trainer. ge– : geschreeuw, geëtter.

Hoe schrijf je een naam met tussenvoegsel?

Tussenvoegsels als van, de en der krijgen geen hoofdletters als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. N.C. van der Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis.

Is in een voorvoegsel?

De voorvoegsels on-, non-, in- en a-