Wat is familie in de eerste lijn?

Wat is familie in de eerste lijn?

Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen. Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Wie zijn derde graad familie?

Familieleden in de derde graad Neven en nichten (kinderen van broer of zus), ooms*, tantes*, overgrootouders* en achterkleinkinderen.

Hoe bereken je graad familie?

De graad van bloedverwantschap kan worden uitgerekend door het aantal geboorten tussen jouw en het andere familielid te tellen. Je kunt erven tot en met de zesde graad van bloedverwantschap. Voorbeelden: Je moeder is 1e graads (in rechte lijn).

Wat is 4e graads familie?

Vierde graad achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner