Wat is in de loop van de middag?

Wat is in de loop van de middag?

In Nederland bedoelt men met de middag meestal het dagdeel na de ochtend en voor de avond, dus van 12.00 tot 18.00 uur. Men deelt deze tijdsperiode soms verder op in voormiddag (ca. 12-16 uur) en namiddag (ca. 16-18 uur), maar ook deze twee woorden hebben een verschillende betekenis in Vlaanderen.

Hoe laat is het einde van de middag?

In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergreep) doorgaans de tijd bedoeld respectievelijk aan het begin van de middag (ongeveer 12-14 uur) en aan het eind van de middag (ongeveer 16-18 uur).

Wat is in de loop van de ochtend?

In Nederland verstaat men er de periode vanaf zes uur ’s morgens (volgens sommige bronnen al omstreeks 5.30 uur) tot twaalf uur onder, in Vlaanderen duurt de ochtend slechts tot 9.00 à 9.30 uur. De tijd tussen de ochtend en de middag wordt in Vlaanderen voormiddag genoemd.

Hoe laat is het in de middag?

Tussen de middag betekent dus: ’tijdens of rond het middaguur’, oftewel: ‘rond lunchtijd’. De meeste Nederlanders bedoelen nu met middag de periode van 12.00 tot 18.00 uur. In België is middag in de betekenis ‘het midden van de dag’ nog wel gangbaar.

Hoe laat is loop van de avond?

Wij (mijn gezin en ik) noemen de periode tussen 06.00 en 12.00 de ochtend