Wat is instrueren in een tekst?

Wat is instrueren in een tekst?

Instrueren Teksten met een instruerend tekstdoel geven praktische informatie. Informatie die de lezer vertelt hoe je iets moet doen. De tekst helpt de lezers dus verder. De tekst moet uitleggend, gebiedend en niet te uitgebreid zijn.

Wat zijn de 5 Tekstsoorten?

Informerende / uiteenzettende teksten. Activerende teksten. Betogende teksten. Beschouwende teksten. Amuserende teksten.

Wat zijn de 7 Tekstdoelen?

Informeren. Informerende teksten geven geen oordeel over de inhoud. Opiniëren. Opiniërende teksten zijn bedoeld om de lezer een mening te laten vormen en aan het denken te zetten. Overtuigen. Activeren. Amuseren.

Wat zijn de vier Tekstdoelen?

Er worden vaak vier tekstdoelen onderscheiden: amuseren, informeren, overtuigen en overhalen/activeren. Je spreekt van amuseren als een tekst de lezers wil vermaken. Als een tekst de lezers iets wil vertellen, spreek je van een informatieve tekst of van informeren.

Wat is de betekenis van instrueren?

instrueren: (geïnstrueerd), onderrichten