Wat is Trinna straattaal?

Wat is Trinna straattaal?

De betekenis van het woord Trinna is: Trainingspak. Trein.

Wat zijn straattaal woorden?

De definitie van straattaal luidt volgens de Van Dale als volgt: “informele, van de standaardtaal sterk afwijkende taal zoals die op straat door m.n. jongeren gesproken wordt”. Straattaal wordt met name gesproken in grote, meertalige steden.

Wat betekent chickie Ouleh?

Ouleh wordt als antwoord gegeven aan iemand die een wens, een plan of een verwachting heeft uitgedrukt, en dan aanduidende dat hij zich met ijdele hoop vleit, in de zin van och kom / ’t mocht wat! Maar het betekent ook gewoon ‘zij’ in het Arabisch.

Wat is een Slebba?

De verkleinvormen hebben meestal een positieve gevoelswaarde