Wat is wo werk en denk niveau?

Wat is wo werk en denk niveau?

Regelmatig wordt er in advertenties om hbo werk- en denkniveau gevraagd. Deze omschrijving betekent dat je je behalve door een afgeronde hbo-opleiding, ook op andere manieren voor de functie kunt kwalificeren.

Hoe toon je wo werk en denkniveau aan?

In een vacaturetekst komt het vaak voor dat je als vereiste wilt vermelden dat iemand werkt en denkt op hbo- of wo-niveau. Nu kun je dat zo omschrijven, dan omzeil je het probleem natuurlijk. Maar mooier is het als je zegt: ‘Je beschikt over hbo( – )of( – )wo( – )werk( – )en( – )denkniveau.

Heb ik hbo werk en denk niveau?

Als je geen hbo-opleiding hebt afgerond, kun je door (werk-)ervaring en je kwaliteiten toch op hbo- niveau werken. Onder een hbo-denk-/werkniveau wordt verstaan: 1) Je hebt een goede algemene ontwikkeling. 2) Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en je bent in staat kennis over te dragen.

Wat is wo werk?

Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelordiploma’s van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen: Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd.

Hoe schrijf je hbo werk en denkniveau?

Hbo- of wo-werk- en -denkniveau ‘Je beschikt over een hbo-werkniveau en hbo-denkniveau of wo-werkniveau en wo-denkniveau’ is een hele mond vol. De juiste samentrekking is dan: hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Na hbo wordt werkniveau en denkniveau samengetrokken, daarom moet er een streepje staan na hbo.

Wat is beter hbo of universiteit?

De belangrijkste verschillen op een rijtje. Het grootste verschil dat genoemd wordt is dat je op het hbo meer praktisch bezig bent en op de universiteit juist meer theoretisch, maar zo zwart-wit is het niet. Het gaat er vooral om dat de accenten anders liggen. Onderstaand zie je verschillen naast elkaar.

Wat is mbo 3 werk en denkniveau?

De mbo-opleidingen op niveau 3 word je opgeleid tot een beroep waarbij je volledig zelfstandig verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren. Denk hierbij aan de opleidingen MBO Verzorgende IG, MBO Financieel-administratief medewerker of MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang.

Wat is mbo werk en denkniveau?

Mbo niveau 4 is het hoogste niveau binnen het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). De mbo-opleidingen niveau 4 leiden je op tot een baan waarbij je zelfstandig specialistische, uitvoerende taken kunt verrichten. Denk hierbij aan opleidingen als MBO Bedrijfsadministrateur, MBO Onderwijsassistent of MBO Doktersassistent.

Hoe weet ik of ik hbo niveau hebt?

Een hbo assessment is een assessment dat je moet maken om vast te stellen dat je hbo niveau hebt. Onderdeel van een 21+ toelatingsonderzoek is vrijwel altijd een capaciteitentest. De hogeschool koopt bij een extern assessmentbureau de capaciteitentest in.

Welk niveau is HBO+?

Het niveau van post-hbo-opleidingen is hbo+, dat van hbo-masters ligt vaak iets hoger omdat ze theoretischer zijn. Verder doen studenten een hbo-master vaak meteen na hun bachelor, voordat ze gaan werken. Post-hbo-opleidingen zijn juist gericht op mensen met werkervaring.