Wat verdien je als onderwijsassistent 32 uur?

Wat verdien je als onderwijsassistent 32 uur?

Hoeveel verdient een Onderwijsassistent gemiddeld in Nederland? Een Onderwijsassistent in Nederland verdient gemiddeld € 2.495 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.125 (laag) tot € 2.870 (hoog).

Wat verdiend een onderwijsassistent mbo?

Beiden komen grofweg van dezelfde opleiding: mbo pedagogisch werk niveau 4. Kies je de richting onderwijsassistent dan start je met zo’n 1750 euro per maand voor een fulltime werkweek. In tien jaar tijd loopt dat bedrag maximaal op naar bijna 2500 euro.

Wat verdient een onderwijsassistent middelbare school?

Klassenassistenten en onderwijsassistenten worden vaak ingeschaald in schaal 4, 5 of 6 en leraarondersteuners in schaal 7 of schaal 8. De salarissen lopen uiteen van € 1758,- tot € 3406,- bruto per maand.

Wat verdient een onderwijsassistent netto per maand?

Minimum en maximum salaris voor Onderwijsassistenten – van € 1.490 tot € 3.972 per maand – 2022.

Wat verdient een onderwijsassistent in schaal 5?

Voor schaal 5 ligt het salaris tussen de € 1.750 en € 2.557 per maand. Schaal 6 verdient tussen de € 1.816 en € 2.677 per maand. Dit betekent dus dat het bruto salaris van een onderwijsassistent gemiddeld tussen de € 1.733 en € 2.677 per maand ligt.

Wat is het verschil tussen onderwijsassistent A en B?

Assistent A verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning die vooraf is afgestemd met de leraar. Type B doet hetzelfde, maar stelt zich proactief op door verbetervoorstellen te doen.

Wat is het verschil tussen onderwijsassistent en leraar?

Een assistent of ondersteuner observeert en begeleidt leerlingen bij het afnemen van toetsen. Eindverantwoordelijke blijft altijd de leraar. Een leraar is in het bezit van een lesbevoegdheid. Een onderwijsassistent of leraar ondersteuner heeft deze lesbevoegdheid niet.

Wat kun je met een diploma onderwijsassistent?

Na het afronden van de mbo-opleiding onderwijsassistent kun jij aan de slag in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs met leerlingen in de leeftijd van 4 tot circa 19 jaar. Ook kun je werkzaam zijn in een brede school of integraal kindercentrum.

Welk niveau is onderwijsassistent?

Er zijn 2 mbo-opleidingen tot onderwijsassistent: onderwijsassistent als onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3)