Wat wordt bedoeld met initialen?

Wat wordt bedoeld met initialen?

initiaal – Zelfstandignaamwoord 1. elk van de eerste letters van iemands namen 2. grote, meestal versierde beginletter in een handschrift en in gedrukte teksten initiaal – Bijvoeglijk naamwoord 1.

Hoe kort je initialen af?

In principe krijgt iedereen per voornaam één voorletter. Voornamen worden gescheiden door een spatie. Wie Jan Willem als voornamen heeft, heeft dus als voorletters J.W. Als er een streepje tussen de delen van de naam staat, gaat het feitelijk om één naam.

Hoeveel punten bij initialen?

Een voorletter wordt gevolgd door een punt en een spatie, daarachter komt eventueel het tussenvoegsel en dan de achternaam. De voorletters maken deel uit van de initialen van de persoon. Sommigen gebruiken het begrip voorletter ook voor andere namen, zoals van bedrijven, plaatsnamen of wegen.

Hoe namen afkorten?

Alex/Lex/Lexi. Bella. Caro. Chris. Daan(tje) Eef. Em/Emmi. Isa/Izzy.

Wat zijn initialen van een boek?

Middeleeuwse teksten beginnen vaak met een zogenaamd initiaal. Dit is de eerste letter van een boek, verhaal of een hoofdstuk. Deze letter wordt vaak als een tekening gepresenteerd.

Wat in te vullen bij naam en voorletters?

Naam met voorletters: Eerst achternaam invullen, vervolgens de voorletters van het lid. Bij een uit ver- schillende woorden samengestelde achternaam éérst het hoofdwoord van de naam opgeven, vervolgens de voorletters en daarna de overige delen van de achternaam.

Wat valt onder voornamen?

Een voornaam is in de antroponymie een eigennaam die een kind bij de geboorte gegeven wordt en die in de westerse cultuur, met uitzondering van de Hongaarse, voor de achternaam geplaatst wordt. De voornaam onderscheidt in de westerse culturen iemand van anderen met dezelfde achternaam.

Hoe schrijf je dubbele namen?

Het is het gebruikelijkst om een streepje te zetten tussen die twee namen, zonder spaties eromheen: Bakker-Smit, Smit-Bakker, De Jong-Vlietstra, Van Dijk-de Vries. Het streepje is wettelijk niet verplicht: een spatie zou ook mogen. Wel maakt het streepje beter duidelijk dat de namen van twee personen gecombineerd zijn.

Is tussenvoegsel een initiaal?

tussenvoegsel is altijd met een kleine letter (omdat de naam al begonnen is met initialen). Maar: ALS de initialen niet zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met hoofdletter. ALS de initialen wel zijn gevuld, DAN is tussenvoegsel met een kleine letter. Achternaam is altijd met een hoofdletter.

Is initialen met achternaam?

Je kunt met initialen zowel alleen de voorletter(s) als de letters van de voor- en achternaam aangeven. Lees alle adviezen over het schrijven van zakelijke brieven en e-mails. Voorbeeld: Johan Hendrik Peterus Smit kan ook de initialen J.H.P.S. hebben.