Wat zegt taxatiewaarde over verkoopprijs?

Wat zegt taxatiewaarde over verkoopprijs?

De taxatiewaarde hoeft niet de verkoopwaarde te zijn, het is wel mogelijk. Als deze bedragen te veel afwijken dan kan de koper in de problemen raken. De hypotheek wordt namelijk op basis van het taxatierapport bepaald, het bedrag daarboven moet uit eigen zak worden betaald.

Is taxatiewaarde gelijk aan marktwaarde?

Is marktwaarde hetzelfde als taxatiewaarde? Als je een bestaand huis gaat kopen, wordt zowel bij starters als doorstromers de taxatiewaarde vastgesteld met behulp van een gevalideerd taxatierapport. In dat geval is de marktwaarde dus hetzelfde als de taxatiewaarde. Ook als je gaat verbouwen zijn beide waarden gelijk.

Is de vraagprijs ook de taxatiewaarde?

De vraagprijs is dus het startpunt van de verkoop en geeft je de kans om een voorstel richting de verkoper te doen. Dit zegt dus niets over de taxatiewaarde of de koopsom.

Hoeveel mag taxatie afwijken?

Marktwaarde woning De regels voor de maximale hypotheek draaien onder andere om de marktwaarde van de woning. Vanaf 2018 kunt u nog maar 100% van die marktwaarde aan hypotheek krijgen. Dat maakt het lastig om de bijkomende kosten als u een huis koopt mee te financieren.

Wat betekent gecorrigeerde Verkoopprijs woning?

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de prijs van het opnieuw kopen of bouwen van uw woning. Deze waarde is gecorrigeerd met een afschrijving voor technische en functionele veroudering.

Is taxatiewaarde lager dan verkoopwaarde?

Wanneer de taxatiewaarde van de woning lager ligt dan de koopsom dan gaat de hypotheekverstrekker uit van de (lagere) taxatiewaarde. Het verschil tussen de koopsom en de taxatiewaarde dien je daarom zelf te financieren.

Kan een huis hoger getaxeerd dan verkoopprijs?

Een huiseigenaar heeft doorgaans weinig baat bij een hogere taxatiewaarde, zeker niet bij een verkoop. Want de markt bepaalt de verkoopprijs, niet de taxateur. Voor de koper is het belang groter, en met name bij de aanvraag voor een hypotheek.

Waarom mag je prijs niet boven de marktwaarde liggen?

Een hogere marge nemen op een correct geschatte waarde kan, als het pand goed in de markt ligt. Indien de prijs te hoog ligt en er weinig interesse blijkt, kom je zelf bedrogen uit en bestaat de kans dat je de woning uiteindelijk zelfs onder de marktwaarde verkoopt.

Hoe bepaal je de marktwaarde?

De geldverstrekkers is uiteindelijk degene die bepaalt wat de marktwaarde precies is. Dit kan zijn: de koopprijs van de woning, de koop-/aanneemsom of de getaxeerde waarde. De marktwaarde is de waarde die de woning oplevert onder normale omstandigheden.

Is vraagprijs hoger dan taxatiewaarde?

Hierdoor komt het vaak voor dat mensen meer bieden voor een huis dan het huis volgens de taxatie waard is. Daarom gaat de geldverstrekker – om de hoogte van je hypotheek te berekenen – uit van de taxatiewaarde en niet van de koopprijs. Het verschil zul je moeten compenseren met eigen geld.