Wat zijn de 4 Zorgdomeinen?

Wat zijn de 4 Zorgdomeinen?

Vier levensdomeinen in het zorgleefplan Het zorgleefplan is geordend volgens vier levensdomeinen. – Woon- en leefomstandigheden