Wat zijn de 6 Interactievaardigheden?

Wat zijn de 6 Interactievaardigheden?

sensitieve responsiviteit. respect voor de autonomie. structureren en grenzen stellen. praten en uitleg geven. ontwikkeling stimuleren. begeleiden van interacties.

Hoeveel verschillende Interactievaardigheden zijn er?

In totaal zijn er zes interactievaardigheden benoemd: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.

Wat is een Interactievaardigheid?

Het recht om zelf te bepalen wat je doet. Respect voor autonomie betekent dat een kind steun krijgt bij activiteiten waarbij hij die nodig heeft en dat hij ongestoord bezig kan zijn wanneer dat mogelijk is.

Wat zijn basale Interactievaardigheden?

Deze vaardigheden beschrijven goed welke aspecten van interactie belangrijk zijn. Het gaat om: sensitieve responsiviteit • respect voor de autonomie van het kind • structureren en grenzen stellen • praten en uitleggen • ontwikkelingsstimulering en • het begeleiden van positieve interacties tussen kinderen.

Wat is sensitief en responsief?

Sensitief: gevoelig zijn voor signalen van de kinderen, deze herkennen en goed weten te interpreteren (kijken en luisteren) Responsief: adequaat reageren op de signalen: een reactie geven waaruit blijkt dat je de intenties van het kind goed hebt begrepen.

Wat is interactie met kinderen?

contact en laat je hen samen spelen en ontdekken. Kinderen leren zo op een jonge leeftijd wat sociale vaardigheden zijn. Positief sociaal gedrag, zoals luisteren naar elkaar, elkaar helpen, delen en samen praten, moedig je aan. Dit zijn positieve interacties tussen kinderen.

Wat is een goede interactie?

Interactie is een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen. Bij interactie gaat het om onderlinge beïnvloeding van onder andere mensen: “tijdens de voetbalwedstrijd waren de spelers goed op elkaar ingespeeld, er bestond interactie tussen de spelers”.

Wat zijn de pedagogische vaardigheden?

Het gaat om het bieden van emotionele ondersteuning