Wat zijn de drie hoofdtaken van Defensie?

Wat zijn de drie hoofdtaken van Defensie?

Hoofdtaken van de krijgsmacht de internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen