Wat zijn de kernvakken in het vmbo?

Wat zijn de kernvakken in het vmbo?

Het vakkenpakket van leerlingen op het vmbo en de mavo bestaat de eerste twee jaren uit de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, verzorging, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding en culturele vorming (ckv).

Is wiskunde een Kernvak op het vmbo?

Er is één uitzondering op deze regel: als je als Havo CM-Leerling aan de exameneisen kan voldoen zonder wiskunde, kan je wiskunde buiten beschouwing laten. Je hebt dan een extra keuzevak nodig. Op het VMBO is wiskunde geen kernvak.

Wat zijn de kernvakken?

De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

Wat zijn de kernvakken kader?

De kernvakkenregel is een van de eisen waaraan je moet voldoen om te slagen voor havo of vwo. De kernvakkenregel houdt in dat je voor de kernvakken (Engels, Nederlands en wiskunde) maximaal één 5 mag halen en de eindcijfers van de andere twee kernvakken moeten minimaal een 6 zijn.

Wat moet je minimaal halen voor een Kernvak?

De kernvakkenregel houdt in dat je voor de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde maximaal één 5 mag halen. Voor de andere kernvakken moet je minimaal een 6 halen. Wanneer je voor twee kernvakken een onvoldoende haalt, ben je niet geslaagd. Compensatiepunten tellen dus niet mee voor de kernvakken.

Kan je over met een 4 voor wiskunde?

De kernvakkenregel eist dat je voor Nederlands, Engels en Wiskunde ten minste een: 4,5 – 5,5 – 5,5 haalt op je diploma. Deze drie cijfers worden immers naar boven afgerond en daarmee komen je gemiddelde eindcijfers dan uit op een: 5 – 6 – 6.

Is Engels op het vmbo een Kernvak?

Onderbouw vmbo Sinds 2014 is Engels, samen met Nederlands en wiskunde, officieel een kernvak in de onderbouw. Deze drie vakken krijgen om die reden meer aandacht. In de bovenbouw van het vmbo is Engels geen kernvak.

Kun je met 3 vijven slagen?

Nee, je mag maximaal 2 vijven OF 1 vijf en 1 vier OF 1 vier hebben op je eindlijst. Met 1 vier en 2 vijven ben je gezakt. M.

Kun je slagen met een 4 en een 5?

Je mag twee keer een 5 hebben of één 5 en één 4, maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 zijn. Let op dat geen enkel eindcijfer (afgerond) lager mag zijn dan een 4.

Is wiskunde verplicht op vmbo tl?

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en economie en een keuze uit Duits, Frans of wiskunde. Wil je later iets doen met natuur, milieu of duurzaamheid? Dan is het verstandig om voor het tl-profiel Groen te kiezen.