Wat zijn kantstrepen?

Wat zijn kantstrepen?

Wegmarkering in lengterichting die de verkeersbaan scheidt in de rijbaan (het deel bestemd voor rijdend verkeer) en een deel niet bestemd voor rijdend verkeer.

Wat zeggen de strepen op de weg?

Strepen op de weg kunnen een rijbaan in rijstroken verdelen of aangeven wat de maximumsnelheid is. De strepen die de maximumsnelheid aangeven, heten ook wel essentiƫle herkenbaarheidskenmerken (EHK).

Welke markering mag je overschrijden?

Blokmarkering. Een blokmarkering is een onderbroken streep die u mag overschrijden en geeft de invoeg- en uitrijstroken en splitsingen in wegen aan. Als langs een blokmarkering een doorgetrokken streep is aangebracht, mag u deze markering en streep pas dan overschrijden als u de onderbroken markering aan uw kant hebt.

Hoe herken je een 50 weg?

50 km/h is de standaard binnen de bebouwde kom. Zoals aangegeven merk je dat aan het plaatsnaambord dat je voorbij rijdt. De rijbaan wordt vaak aangegeven door middel van een onderbroken of doorgetrokken streep tussen jou en de tegenligger.

Welke strepen mag je inhalen?

Een groene middenstreep en doorgetrokken zijstrepen De brede groene middenstreep maakt u extra alert op het gevaar van inhalen. Waar de witte strepen langs de groene ononderbroken zijn, mag u niet inhalen