Welke stijlfouten zijn er?

Welke stijlfouten zijn er?

pleonasme. tautologie. contaminatie. incongruentie. foutieve beknopte bijzin. foutieve inversie. foutieve samentrekking. verhaspeling.

Hoe herken je een pleonasme?

Bij een pleonasme wordt een eigenschap die al onlosmakelijk aan een begrip verbonden is, ook benoemd door een ander woord. Voorbeelden van pleonasmen zijn een houten boomstam, gele boterbloemen, de hete zon en de uiterste limiet.

Wat is een Stijlfout in de Nederlands?

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet