Welke taal spreken ze allemaal in Italië?

Welke taal spreken ze allemaal in Italië?

Pas sinds 1861 is Italië officieel een land en is het Italiaans de officiële landstaal. Woorden in het Italiaans eindigen meestal op een klinker. Italië heeft 34 lokale talen en dialecten. Vaak spreken inwoners een taal of dialect naast het Standaarditaliaans.

Wat is de tweede taal in Italië?

Nee, Friulaans is de tweede taal van Italië. Alhoewel slechts 1% van de 60 miljoen Italianen deze taal beheerst, vormt dit ‘Fries van Italië’ wel de tweede taal van Italië.

Waar in Italië spreken ze Frans?

Het Italiaans is de officiële landstaal maar in de provincie Bolzano (Zuid-Tirol) spreekt men Duits (ca. 200.000 personen), in enkele dalen van Piemonte en Valle d’Aosta wordt veel Frans gesproken (ca. 100.000 personen)