Wie maakt een BENG berekening?

Wie maakt een BENG berekening?

Voor afschaffing van de EPC berekening was de eis voor nieuwbouw woningen 0,4. De BENG berekening vervangt oude bepalingsmethode. Deze nieuwe bepalingsmethode is vastgesteld in NTA 8800 en ISSO 82.1. In tegenstelling tot EPC berekeningen worden BENG berekeningen alleen door gecertificeerde adviseurs gedaan.

Is BENG verplicht?

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Wat staat er in een BENG berekening?

BENG berekeningen (NTA 8800) In een berekening van de energieprestatie zijn alle mogelijke factoren verwerkt die van invloed zijn op het gebouwgebonden energiegebruik van een gebouw, zoals de bouwkundige schil, verwarming, warmtapwater, ventilatie, koeling, bevochtiging, verlichting en zonne-energie.

Waar staat de afkorting BENG voor?

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Hoe lang duurt een BENG berekening?

Levertermijn. Wij streven naar een levertermijn van 10 tot 15 werkdagen voor de BENG berekening t.b.v. de omgevingsvergunningaanvraag voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen.

Hoeveel zonnepanelen voor BENG?

Er zijn 31(!) zonnepanelen nodig om BENG 3 zodanig te verhogen dat deze voldoet aan de eisen. Dit soort aantallen zijn niet altijd wenselijk doordat het dakvlak te klein is of dat het in te grote mate het uiterlijk van het gebouw beïnvloedt.

Wat kost een nul op de meter woning?

Om voor dit bedrag in aanmerking te komen, moeten de energieprestaties van de woning voor langere tijd gegarandeerd worden – voor minimaal 10 jaar. De kosten van een nul-op-de-meter renovatie bedragen gemiddeld 15.000 euro.

Hoe krijg je een nul op de meter woning?

Er wordt gesproken van een nul-op-de-meter-woning als uw huis aan deze eisen voldoet: De woning heeft een energieprestatiecertificaat van een gecertificeerde adviseur. Daaruit blijkt dat het saldo van het energieverbruik en de opgewekte energie uitkomt op nul of lager (uitgaande van een normaal gebruik).

Hoeveel verbruikt een BENG woning?

BENG 1: energiebehoefte BENG-1 is voor de meeste grondgebonden woningen gesteld op maximaal 55 kWh/m2. jaar. Bij woongebouwen is BENG-1 in de meeste gevallen 60 kWh/m2.

Wat zijn de nieuwe BENG eisen?

De maximum energiebehoefte (kWh/m 2 . jr) Het maximum primair fossiel energiegebruik (kWh/m 2 . jr) Het minimum aandeel hernieuwbare energie (%)